NOEN TRENGER DIN HISTORIE!

Har du noen gang tenkt over hvor utrolig spennende og berikende det er å høre andres troshistorie? For mange er det nettopp de personlige historiene om tro som blir helt avgjørende for at de selv tar valget om å følge Jesus – og det er akkurat det vi ønsker å gjøre.

Når vi ønsker å dele vår tro med det jødiske folk er det ikke bare fordi så jøder vet hvem Jesus var og er, men fordi vi har fått del i deres troshistorie gjennom Bibelen. Derfor vil vi også gi dem et møte med Jesus, Messias. For Jesus var jøde, disiplene var jøder og de første menneskene som delte troen på Jesus med andre var jøder. I dag er det bare 0,5% av det jødiske folk som tror på Jesus.

Er du enig i at det er altfor lite?

Vi inviterer deg med til å være med å dele tro, grave dypere i Bibelen og fremme forsoning blant dem som tror på Jesus.

Tar du utfordringen?

Hva med et år i Israel?

Bli volontør! Søknadsfrist: 1.mars.

Logo Den Norske Israelsmisjon

return2sender er barne- og ungdomsbevegelsen til Den Norske Israelsmisjon. Vi vil gi evangeliet tilbake til utgangspunktet, tilbake til det jødiske folk som vi engang fikk det fra.

Vi er takknemlige for å være en del av en tradisjonsrik organisasjon som DNI, samtidig som vi er stolte av å bidra med fornyelse. Hvordan vi som kristne forholder oss til Israel er for viktig til at kun de spesielt interesserte eller de eldre i blant oss bør være engasjert i.

www.israelsmisjonen.no