Er fred i Midtøsten mulig? Et seminar om Israel-Palestina konflikten og presentasjon av BridgeBuilders

Midtøsten-seminar

Se PDF

Rollespill

Se PDF
Er fred i Midtøsten mulig? Et seminar om Israel-Palestina konflikten

Presentasjon

Se Powerpoint
Er fred i Midtøsten mulig? Et seminar om Israel-Palestina konflikten

Film 1

Se film
Er fred i Midtøsten mulig? Et seminar om Israel-Palestina konflikten

Film 2

Se film