Brød og vin - påskemåltid

I Israelsmisjonen er vi opptatt av å ta høytidene tilbake og spesielt gi barna våre del i dem. Derfor har return2sender utarbeidet en familieversjon for feiring av påskemåltid.

Hva med å smake seg gjennom påskehistorien?

Er ikke det litt rart? Kanskje. Men kanskje det også kan være en ny og spennende måte å leve seg inn i påskefortellingen. Inviter menigheten på en annerledes påskemarkering. En opplevelse for hele familien!

Ved å gå igjennom både den opprinnelige påskefortellingen fra Egypt og se hvor nær sammenheng den har med det kristne påskebudskapet vil både barn og voksne få en spennende opplevelse. Påskemåltidet har alltid hatt fellesskap i fokus. For jødene er det viktig med familie og fest, og påskemåltidet er et festmåltid sammen med familien.

Påskemåltidet er en historiefortelling. En måte å huske på gjennom ord og handling. Gjennom smak, lukt, hørsel og syn. Hver påske minner vi hverandre om frelsesverket. Og når vi feirer påskemåltid blir vi del av en historie som går helt tilbake til utgangen av Egypt. Det var under et påskemåltid at Jesus tok brød og vin og gav til sine venner. «Ta dette og ét det». «Drikk alle av den». «Gjør dette til minne om meg». Jesus gav påsken en ny dimensjon. Ved hans død og oppstandelse etablerte han et nytt paktsfellesskap.

Med dette materiellet ønsker vi først og fremst å utruste kristne til å feire påske på en annerledes og givende måte. Ta kontakt hvis dere har noen spørsmål eller eventuelt andre innspill.

Bibeltekstene i familieversjonene er basert på Bibelen for små og store, © Det Norske Bibelselskap 1978

Design av Ruben Fylling.

Velg lenkene nedenfor for å laste ned de ulike dokumentene.

Alt materiellet kan også lastes ned i zip-fil og pakkes ut lokalt på din datamaskin.
Se også Brød & Vin – Påskemåltid for voksne

Liturgier / Hefter

Påskeliturgi for familier med nattverd – deltakerhefte

Påskeliturgi for familier med nattverd – deltakerhefte enkel (A4 format)

Påskeliturgi for familier med nattverd – lederhefte (A4 format)

Påskeliturgi for familier med nattverd – lederhefte uten grafikk

PowerPoint Presentasjon

Påskeliturgi for familier med nattverd – PowerPoint Presentasjon

Hele manualen

Last ned zip-fil av Påskemåltid for familier

Usyret brød – Matza

Matza! Usyret brød kan kjøpes fra Israelsmisjonen.

Bestilling av Matza:
www.tabita.no eller post@israelsmisjonen.no