Har du veldig lyst å studere på vår bibelskole, men er usikker på finansieringen? Slapp av, du er ikke alene. Derfor har vi satt sammen en kort liste over tips til hvordan du kan sikre finansieringen av Experience Israel – Back to the roots. Følg nøye med.

  1. Støtte fra Menigheten.

Tro det eller ei, men en kan faktisk skaffe seg sponsorer til bibelskolekurs. Det finnes en generell velvilje blant menigheter for å investere i unge mennesker som ønsker å lære mer om troen og Bibelen. Derfor anbefaler vi deg å høre med din lokale menighet om de kunne tenke seg å investere i deg. Som takk kan du tilby å dele dine erfaringer fra bibelskolen. Smart, ikke sant?

  1. Foreldre og besteforeldre er din beste venn

Familien din vil deg ofte godt. Derfor kan det være en fin arena å spørre om støtte. Det er også mulig at du kan avtale en nedbetalingsplan om de skulle tilby seg å låne deg penger. Rentefrie lån er ikke så dumt.

  1. Skaff deg sponsorer

Å få finansiert hele bibelskolekurset av én person er trolig litt optimistisk. Da kan det være lurt å sikre seg flere som drar lasset. Du kan derfor samle deg individuelle sponsorer som støtter deg med mindre beløp. Jo flere du har, jo mer får du dekket.

  1. Sommerjobben

Den sikreste inntektskilden er selvsagt en jobb eller en sommerjobb. Dersom du har skattefrikort, kan du raskt ha tjent nok til å dekke finansieringen ila en måned. Nå er det kanskje ikke så lurt å brenne alt av på bibelskolen, men dersom du kombinerer din egen inntekt med noen av punktene ovenfra skal det gå helt fint.

  1. Feriepenger og tilgodebeløp på skatt,

For mange kommer det en etterlengtet pengesum på konto i løpet av juni. Oppsparte feriepenger og tilgodebeløp fra skatteoppgjøret. Det kan være en god ting å sette disse summene av til et bedre formål, f.eks. til Experience Israel.

Vi håper at noen av disse forslagene kan være til nytte, og at de kan sette i gang tanker om hvordan en skal sikre finansieringen. Det viktigste er at du ikke lar summen hindre deg i å søke, men at den trigger deg til å finne nye måter å få inn pengene på.

Send din søknad i dag.

 

Trenger du flere tips? Ta gjerne kontakt på post@return2sender.no