Arbeidere fra øst og vest og syd og nord
Israelsmisjonen, ”moderskipet” til return2sender, har mange medarbeidere i Øst Europa. For første gang møttes alle disse med hverandre og oss fra nord. Det var herlig å møte våre fotfolk i Russland, Ukraina, Romania, Ungarn og Israel. Vi ble bedre kjent med hverandre og det var sterkt å lytte til den enkeltes behov og utfordringer, dele gleder og snakke sammen rundt hvordan arbeidet kan bli bedre. Så hvem er disse medarbeiderne?

*Alexey Shelpelev er en festlig fyr fra Russland som arbeider med evangelisering blant jøder i Moskva og leder dessuten en webbasert radiostasjon som har russisktalende jøder som sin målgruppe. Sjekk ut radioen her

* Florin-Vasile Suciu er en liten mann med et stort hjerte. Han leder en messiansk menighet i Bucuresti som etter hvert har utviklet et nært og godt forhold til synagogen og de som er knyttet til den. De har en strategisk plan for å nå ut til alle gjenværende jøder i Romania.

* Arne Tafjord jobber for Jews for Jesus i Ukraina. Han har et sterkt ønske om å dele Jesus med jøder i Odessa. Der er han og hans familie også aktive i en messiansk menighet som har sprunget fram som et resultat av det arbeidet Jews for Jesus har gjort der.

* Geza Endreffy er en laidback prest som leder et spennende senter: Gisle Johnsen Instituttet i Ungarn. De arbeider for å bevisstgjøre messianske jøder på sine jødiske røtter og samtidig bevisstgjøre ungarske menigheter på sitt ansvar for det jødiske folk. Det bor over 100 000 jøder i Ungarn og er et av landene som antisemittismen brer om seg. I 2009 ble det kjent at en fagforening innen ungarsk politi oppfordret til ”krig mot jødene” i et nyhetsbrev.

* Sammen med Christian Rasmussen fra Immanuelkirken i Tel Aviv og Alec Goldberg og Knut Helge Høyland fra Caspari Center i Jerusalem, som også var til stede, fikk vi møte en salig gjeng med i hvert fall to ting til felles: Troen på Jesus og ønsket om å dele han med jødiske folk!

Den eneste vei til Gud
At Jesus er både Gud og menneske er et tema som stadig diskuteres i messianske sammenhenger. Jesus har selv møtt smerte, lidelse og død. Dette kan mennesker med holocausterfaringer og egne smerteopplevelser oppleve i møte med Han. Kristus møtte ondskapen og seiret over den, dette er et budskap vi ikke kan holde for oss selv – det ville være som å bo i ørkenen og vite hvor vannet finnes, men la være å fortelle om kilden til mennesker som tørster. Derfor er det spennende at det i dag er mange jøder som kommer til tro på Jesus som Messias, nettopp i områder hvor Holocaust rammet hardest.

Dødsfabrikken
Den siste dagen dro en del av deltakerne til Auschwitz, og Schindlerfabrikken i Krakow. Det er ufattelig at slik ondskap kan settes i system og at så mange vanlige mennesker deltok i utryddelsen av det jødiske folk. Det var stille i rekkene der vi gikk sammen med gode jødiske venner og visste at bare fra Polen ble tre millioner jøder drept – i dag regner man med at det bor 10.000 jøder i landet. Det var ikke tilfeldig at denne misjonskonferansen ble lagt til Polen, der det ble drøftet hvordan vi med kjærlighet og respekt kan formidle budskapet om ham som selv har kjent hva smerte er og som har overvunnet ondskapen, Jesus.

return2senders utsendte ble kjent med mange nye mennesker med veldig interessante historier. Noen av dem kan du bli kjent med også, snart kommer det videoer med et par av dem.