Visjon

Jesus var jøde. De første disiplene til Jesus var jøder. De første som delte budskapet om Jesus med andre folkeslag var jøder. I dag kjenner under 0,5% av det jødiske folk Jesus. Er du enig i at dette er alt for lite? Bli med return2sender – med evangeliet tilbake til utgangsgspunktet!

Det finnes mange sterke meninger om Israel blant kristne – Om Israels status som Guds utvalgte folk. Om forholdet mellom Kirken og jødene. Om Israels rolle i Guds frelsesplan. Om landløftene. Om Israel og endetiden. Hvor står egentlig return2sender?

Vi ønsker å være veldig tydelige på det som er vår hovedsak, og derfor gjentar vi den nesten til det kjedsommelige: Det jødiske folk trenger Jesus! Siden oppstarten i 2006 har dette vært vår hjertesak #1. Vi lengter etter å se jøder komme til tro på deres Messias!

Vår visjon er evangeliet tilbake til utgangspunktet. Derfor vil vi sende unge til å dele Guds kjærlighet med det jødiske folk, vi vil aktivt ta del i freds- og forsoningsprosesser mellom messianske jøder og kristne palestinere og vi vil at unge skal bli bedre kjent med Bibelen og troens røtter.

Bli kjent med vårt arbeid:

Her i Norge samles return2sender i lokalgrupper for sette return2sender på kartet og vi kommer gjerne på besøk til kristne skoler og ungdomsmiljøer.

return2sender er barne- og ungdomsbevegelsen til Den Norske Israelsmisjon. Vi er takknemlige for våre gamle røtter samtidig som vi er stolte av å bidra med fornyelse. Hvordan vi som kristne forholder oss til Israel er for viktig til at kun de spesielt interesserte eller de eldre i blant oss kan være engasjert.

Kontakt oss

return2sender har kontor  i Oslo.
Du finner kontaktinformasjon og skjema for henvendelser nedenfor.

 Tlf: 22 98 85 00
E-post: post@return2sender.no
Kontonr.: 3000.15.24425

Adresse Oslo:
return2sender
c/o Den Norske Israelsmisjon,
Holbergsplass 4, 0166 Oslo

Ansatte

Landsråd

Landsrådet for return2sender er med og staker ut kursen for bevegelsen. Landsrådet samles to helger hvert semester, og fungerer som et rådgivende organ for daglig leder og stab i R2S. Landsrådet blir valgt på return2senders Landsmøte annenhvert år.

Landsrådet består av:
Gunnar Syvertsen (leder)
Gjermund Øystese (nestleder)
Synnøve Aarskog
Signe Særheim (1.vara)
Anne Marthe Lillebø (2.vara)
Karoline Fonn (3.vara)