Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.

– Joh. 17:21

Vår identitet som Guds folk deler vi med alle Jesustroende i vår verden, og den stikker dypere enn vår nasjonalitet. Derfor arbeider vi for at messianske jøder og palestinske kristne kan møtes på tvers av etniske, politiske og kulturelle skillelinjer i freds- og forsoningsprosjektet BridgeBuilders.