I Jesus er vi ett

Vår identitet som Guds folk deler vi med alle Jesus-troende i vår verden og den stikker dypere enn vår nasjonalitet. Derfor arbeider vi for at messianske jøder og palestinske kristne kan møtes på tvers av etniske, politiske og kulturelle skillelinjer i freds- og forsoningsprosjektet BridgeBuilders.

Hva er BridgeBuilders?

– Freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn.
– Drives av Den Norske Israelsmisjon og arrangeres av return2sender i samarbeid med Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Bibelskolen i Grimstad i tillegg til partnerorganisasjoner i Midtøsten.
– Arrangert fire ganger, 2006/07, 2009/10, 2012/13, 2014/15
– Todelt utvekslingsprosjekt der første del foregår over ti dager på sommeren i Norge, og den andre i Midtøsten påfølgende påske.

– Neste runde planlagt oppstart påsken 2017.

Sjekk også ut