Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.

– Joh. 17:21

Vår identitet som Guds folk deler vi med alle Jesustroende i vår verden, og den stikker dypere enn vår nasjonalitet. Derfor arbeider vi for at messianske jøder og palestinske kristne kan møtes på tvers av etniske, politiske og kulturelle skillelinjer i freds- og forsoningsprosjektet BridgeBuilders.

Hva er BridgeBuilders?

  • Freds- og forsoningsprogram for Jøder, Palestinere og Arabere
  • Drives av Den Norske Israelsmisjon og arrangeres av return2sender sammen med partnerorganisasjoner i Midtøsten.
  • Ungdomsprosjektet har blitt arrangert 5 ganger, 2006/07, 2009/10, 2012/13, 2014/15 & 2017/18, og er et todelt utvekslingsprosjekt der første del foregår over ti dager på sommeren i Norge, og den andre i Midtøsten påfølgende påske.
  • Nye satsningsområder ble lagt til i 2018 og inkluderer et prosjekt blant kvinner og et oppfølgingsprogram for tidligere deltakere.

I disse dager utvikles og utvides programmet.

Meld din interesse

Sjekk også ut