Troens røtter gir oss styrke

Å oppdage samtiden og kulturen som Jesus var en del av åpner for mange rike perspektiver i kristenlivet. Gjennom å forstå hvem og hva det jødiske folket er og har vært, får vi en dypere forståelse av Bibelens verden. Og med en dypere forståelse av Bibelens verden får vi et rikere møte med tekstene selv.

Vår Bibel kom fra jødene og vi står i takknemlighetsgjeld til dem. Ikke bare det, vi ser at vi er en del av en utrolig historie, Guds historie. Helt fra skapelsen av har Gud vist sin godhet og nåde. Vist at Hans hånd aldri er for kort til å frelse.

Vi vil fortelle historien, og minne hverandre om hvilke solide røtter troen vår springer ut ifra. Derfor vil vi gjerne at flere får oppleve et påskemåltid – å bli kjent med evangeliet på denne måten kan utvide forståelsen av hva Jesus har gjort for deg.

Derfor har vi også lansert et bibelstudieopplegg, Vår jødiske Jesus, hvor du kan dykke ned i Bibelen og bli bedre kjent med hvordan tilhørerne til Jesus oppfattet det han sa. Og hva betyr det for oss?

Vår

jødiske

Jesus

Påskemåltid

Sjekk også ut

Foto: CB shoots